engineered to win

g500-H + m500 + i550 motec斜齿轮减速电机

g500-H + m500 + i550 motec斜齿轮减速电机

类型 减速电机
产品详情

坚固耐用的通用型斜齿轮减速电机是一种轴向驱动单元,可由集成式变频器进行连续控制。符合能效等级IE3。

斜齿轮减速机的采用使它们具备允许的径向力高、减速比分布密、侧隙小等优点。

产品亮点

  • 坚固耐用的轴向减速机采用紧凑型设计

  • 市场标准轴尺寸和标准化法兰

  • 通过集成式变频器进行速度控制,使适用范围更广

技术数据及功能

技术数据

0.25 ... 5.5 kW

4 ... 3000 Nm

最大减速比:i=2950

版本

2级、3级和4级


Address/地址: 中国上海·浦东新区·东方智谷                            Tel/联系电话: +8621-52272161                                      Mail/邮箱: nakunying@foxmail.com